HomeContact
MOPS w Radziejowie
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pomoc Społeczna

Cel i misja
"Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości"

Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej

ul. Rynek 1

tel. (054) 285 46 01
e-mail mopsradziejow@home.pl

Zastępca Kierownika MOPS
Realizator Świadczeń
Joanna Sylwestrzak tel. 54 285 46 03


Rejon Pracy Socjalnej Nr 1
Anna Stępińska Starszy Pracownik Socjalny tel. 54 285 46 01 

Rejon Pracy Socjalnej Nr 2
Agnieszka Lewandowska Starszy Pracownik Socjalny tel. 54 285 46 01

Rejon Pracy Socjalnej Nr 3
Agnieszka Jakubowska Starszy Pracownik Socjalny tel. 54 285 46 01

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2013, poz.182 t.j.)

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Prawo do świadczeń pieniężnych mają osoby i rodziny, spełniające kryterium dochodowe, wynoszące od 1 października 2006:

 • na osobę samotną 542,00 zł (netto)
 • na osobę w rodzinie 456,00 zł (netto)


Przyznanie pomocy poprzedzone jest (poza nielicznymi wyjątkami) przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz zawarciem kontraktu socjalnego.

Wywiady przeprowadzają pracownicy socjalni obsługujący rejony miasta, w zależności od adresu zameldowania (lub pobytu) klienta. Pracownicy socjalni przyjmują klientów codziennie od 07:30 - 10:00 i od 14.00 - 15.30 w siedzibie ośrodka.

Przyznanie pomocy (poza nielicznymi wyjątkami) ma formę decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Dokładnych informacji dotyczących pomocy społecznej zasięgnąć można w biurze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Rejon Pracy Socjalnej Nr 1
Ulice:
1. Becińskiego.
2. Chopina.
3. M.Dąbrowskiej,
4. Gałczyńskiego,
5. Górczyńskiego,
6. Norwida ,
7. Objezdna,
8. Padarewskiego
9. Polna
10. Prusa
11. Stachury
12. Moniuszki
13. Tuwima
14. Wyspiańskiego
15. Wyzwolenia (do zakrętu)
16. Kościuszki
17. Rynek
18. Toruńska
19. Szpitalna (i SP ZOZ)
20. Jana Pawła II
21. Ks. Wieczorka

Dodatkowo:
1. Realizacja usług opiekuńczych
2. Realizacja prac społecznie użytecznychUlice:
1. Armii Krajowej
2. Broniewskiego
3. Cicha
4. Działkowa
5. Kujawska
6. Leśna
7. 9 Maja
8. Miodowa
9. Młynarska
10. Ogrodowa
11. Okrzei
12. Piaskowa
13. Piastowska
14. 20-Stycznia
15. Słoneczna
16. Sosnowa
17. Szkolna
18. Szybka
19. Średnia
20. Targowa
21. Wiatraczny Stok
22. Wyzwolenia (od zakrętu)
23. Żwirna
24. Zamkowa
25. Przesmyk
26. Puławskiego
27. Stroma
28. Szewska
29. Wąska
30. Zachodnia
31. Zakątna

Dodatkowo:
1. Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”Rejon Pracy Socjalnej Nr 3
Ulice:
1. Brzeska
2. Komunalna
3. 1 Maja
4. Podgórna
5. Rolnicza
6. Bema
7. Langiewicza
8. Mierosławskiego
9. Płowiecka
10. Łokietka
11. Franciszkańska
12. Zawadzkiego
13. Zielona
14. Żytnia
15. Kasprowicza
16. Słowackiego
17. Kwiatowa
18. Łąkowa
19. Mickiewicza
20. Chabrowa
21. Dolna
22. Kilińskiego
23. Krótka
24. Kruszwicka
25. Niska
26. Parkowa
27. Sportowa

Dodatkowo:
 Koordynacja spraw dotyczących Mieszkania Chronionego na ul. Kruszwickiej.