Deklaracja dostępności

MOPS w Radziejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.mopsradziejow.pl

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-04-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-10-14.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Tomasz Dominiak, mailowo – kontakt@mopsradziejow.pl lub telefonicznie – 54 285 22 86.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie, ul. Rynek 1, 88-200 Radziejów

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Rynek i od ul. Krótka. Do wejścia przy ul. Rynek prowadzą schody. Do wejścia przez ul. Krótka (przez parking MOPS) nie ma schodów.
 2. Po wejściu do budynku od ul. Krótkiej dostępna jest winda na 1 piętro budynku.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest cały parter bez wyjątku. Na 1 piętrze osoby na wózkach nie będą mogły wjechać do biura księgowości z powodu schodów.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost wprost wejścia od ul. Rynek i obok windy.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na parkingu od ul. Krótkiej wyznaczona 1 miejsce parkingowe dla dla osób z niepełnosprawnościami
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie nie prowadzi żadnej aplikacji mobilnej.