Świadczenia-Rodzina

Świadczenia dla rodziny obsługuje:

Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych
Biuro – ul. Rynek 1, parter, tel. (054)285 46 02, e-mail:sr@mopsradziejow.pl