Klub Seniora

ul. Kościuszki 1, 88-200 Radziejów

tel. 502 355 240

Od 1 listopada 2021 do 30 czerwca 2023 w ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.”Klub Seniora” działa placówka, której odbiorcą są ;

  • mieszkańcy miasta Radziejów
  • w wieku od 60 lat nieaktywne zawodowo
  • mające orzeczoną niepełnosprawność lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające zaburzenia funkcji organizmu

Szczegółowe informacje o rekrutacji