Rekrutacja uczestników do projektu”Klub Seniora”

Powiększ obrazKlub Seniora ul. Kościuszki 1

Zapraszamy mieszkańców miasta Radziejowa, osoby starsze, do udziału w projekcie mającym na celu utworzenie na terenie Radziejowa Klubu Seniora. Klub ma zwiększyć dostępność usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych  na terenie Gminy Miasto Radziejów.

Projekt „Klub Seniora” jest dofinansowany ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto może być uczestnikiem projektu?

  • osoba fizyczna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Pracy zamieszkująca na terenie miasta Radziejów,
  • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • osoba wymagająca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • osoba w wieku 60 lat i powyżej, która zakończyła aktywność zawodową,

Szczegółowe zasady rekrutacji określa regulamin zamieszczony na dole strony.

Pomoc w wypełnieniu dokumentów oraz przyjmowanie dokumentów – pracownicy socjalni tel. 54 285 46 01

Gdzie i kiedy?

Klub będzie działał w odnowionej remizie na ulicy Kościuszki 1 od poniedziałku do piątku, maksymalnie 6 godzin dziennie. Zajęcia w klubie rozpoczną się w listopadzie 2021 roku.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne, które po wypełnieniu można składać w osobiści w biurze MOPS w Radziejowie, pocztą na adres ośrodka lub poprzez EPUAP.

Wszelkich informacji dotyczących projektu udziela - Tomasz Dominiak tel. 54 285 46 00, e-mail: kontakt@mopsradziejow.pl

Po złożeniu dokumentów odwiedzi w miejscu zamieszkania kandydata pracownik socjalny w celu sporządzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.