Jesteś tutaj:

Oferty pracy

Czytaj więcej o: Oferty pracy

W związku z planowanym uruchomieniem Klubu Seniora Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie zatrudni instruktora Klubu Seniora oraz Opiekuna w Klubie Seniora.

Szczegóły ofert

Zaświadczenia o wysokości dochodów – program “Czyste powietrze”

Czytaj więcej o: Zaświadczenia o wysokości dochodów – program “Czyste powietrze”

Od 21 października 2020 do wniosku składanego w  rządowym programie „Czyste Powietrze”, który obejmuje finansowe wsparcie w wymianie kopciuchów i termomodernizacji domu musi być załączone zaświadczenie o wysokości dochodów.

Zarówno wzór zaświadczenia, jak i wzór wniosku o wydanie zaświadczenia jest regulowany przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U 2020 poz.1713) Czytaj więcej “Zaświadczenia o wysokości dochodów – program “Czyste powietrze””

Obsługa tylko zdalnie!

Czytaj więcej o: Obsługa tylko zdalnie!

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego od dnia 9 kwietnia 2020 roku do odwołania wstrzymana jest bezpośrednia – osobista obsługa w MOPS w Radziejowie

  • złożenie wniosku, inne sprawy w wersji papierowej – prosimy wkładać do skrzynki na drzwiach
  • złożenie wniosku, porada, inne sprawy kontakt telefoniczny , przez pocztę elektroniczną, Epuap

Składanie wniosków w formie elektronicznej za pomocą profilu zaufanego przez rządowy portal www.pz.gov.pl

lub www.empatia.mpips.gov.pl

Czytaj więcej “Obsługa tylko zdalnie!”

Ograniczenia w działalności MOPS w Radziejowie

Czytaj więcej o: Ograniczenia w działalności MOPS w Radziejowie

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania na terenie budynku MOPS w Radziejowie może przebywać tylko jedna osoba załatwiająca sprawę (złożenie wniosku, porada, inne sprawy).

Wejście na teren obiektu jest ograniczone. W celu wejścia na teren budynku należy dzwonić dzwonkiem umiejscowionym przy drzwiach frontowych (od strony Rynku).

Jednocześnie informujemy, iż wnioski i inne dokumenty można składać również w formie elektronicznej za pomocą profilu zaufanego przez rządowy portal www.pz.gov.pl

 

Czytaj więcej “Ograniczenia w działalności MOPS w Radziejowie”

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Czytaj więcej o: Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Od 1 października 2019 r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

WARUNKI: Świadczenie adresowane jest wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy łączna wysokość tych świadczeń brutto nie przekroczy 1600 zł. Czytaj więcej “Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.”

Świadczenie “Dobry start”

Czytaj więcej o: Świadczenie “Dobry start”

Zgodnie z Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), od 1 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Czytaj więcej “Świadczenie “Dobry start””

” Nieświadomość w rodzinie” – prelekcja 8 luty 2018

Czytaj więcej o: ” Nieświadomość w rodzinie” – prelekcja 8 luty 2018

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie, Miejska i Powiatowa Biblioteka  im F. Becińskiego  w Radziejowie  zapraszają na prelekcję pt:” Nieświadomość w rodzinie”. Analiza dramatu relacji rodzic-dziecko na podstawie fragmentów  filmu Jana Komasy -“Sala samobójców”

Czytaj więcej “” Nieświadomość w rodzinie” – prelekcja 8 luty 2018″

Do góry