Jesteś tutaj:

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”2024

Czytaj więcej o: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w w Radziejowie rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj więcej „„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”2024”

Dodatek osłonowy 2024

Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy 2024

Od 1 stycznia 2024 roku ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać osobiście
w MOPS w Radziejowie, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Czytaj więcej „Dodatek osłonowy 2024”

Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Czytaj więcej o: Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

INFORMACJA o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

 • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
 • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Czytaj więcej „Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami”

DODATEK GAZOWY czyli refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych

Czytaj więcej o: <strong>DODATEK GAZOWY czyli refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych</strong>

Zasady refundacji VAT:

 1. Warunek konieczny! Piec gazowy musi być zgłoszony do CEEB i wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT  nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania  i  podgrzewania wody (Wpis do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 roku tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB. ).
 2. Opłacona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023.
 3. Kryterium dochodowe nie może przekraczać:
  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł na osobę miesięcznie

  Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku
  • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku
  Czytaj więcej DODATEK GAZOWY czyli refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych

  Zapytanie ofertowe SUO 2023

  Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe SUO 2023

  W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie zwraca się z Zapytaniem ofertowym na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  Szczegóły w BIP

  Dodatek elektryczny

  Czytaj więcej o: Dodatek elektryczny

  Od 1 grudnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie rozpoczyna przyjmowanie wniosków na jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

  Ważna informacja – właściciele domów, którzy korzystają z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej nie będą mogli skorzystać z dodatku elektrycznego.

  Czytaj więcej „Dodatek elektryczny”

  Jednorazowe dodatki do ogrzewania dla gospodarstw domowych

  Czytaj więcej o: Jednorazowe dodatki do ogrzewania dla gospodarstw domowych

  W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta wprowadza nowe jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, którymi obsługą będzie zajmował się MOPS w Radziejowie.

  Czytaj więcej „Jednorazowe dodatki do ogrzewania dla gospodarstw domowych”

  Dodatek węglowy – nowe zasady

  Czytaj więcej o: Dodatek węglowy – nowe zasady

  W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 Poz. 1967), która wprowadza nowe zasady przyznawania i wypłaty dodatku węglowego (świadczenie wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym)

  Czytaj więcej „Dodatek węglowy – nowe zasady”

  Do góry