DODATEK GAZOWY czyli refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych

Powiększ obraz

Zasady refundacji VAT:

 1. Warunek konieczny! Piec gazowy musi być zgłoszony do CEEB i wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT  nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania  i  podgrzewania wody (Wpis do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 roku tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB. ).
 2. Opłacona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023.
 3. Kryterium dochodowe nie może przekraczać:
  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł na osobę miesięcznie

  Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku
  • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku

  Jak ubiegać się o „refundację podatku VAT”?

  Refundacja VAT wynikająca z opłaconej faktury za gaz w 2023 roku (od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku) wymaga złożenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

  1. fakturą dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  2. dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę,
  3. dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny.

  Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT

  Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.