Dodatek elektryczny

Powiększ obraz

Od 1 grudnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie rozpoczyna przyjmowanie wniosków na jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Ważna informacja – właściciele domów, którzy korzystają z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej nie będą mogli skorzystać z dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Wnioski będą przyjmowane do 1 lutego 2023 r. Te wnioski, które zostaną złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Gmina na wypłatę pieniędzy ma czas do 31 marca 2023 r.

Podstawa prawna:

  • USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2127),
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2443).

Wzór wniosku do pobrania: