Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie
ul. Rynek 1
88-200 Radziejów

e-mail: kontakt(małpa)mopsradziejow.pl

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu pełni
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP

Adres skrzynki- /MOPSRadziejow/SkrytkaESP

  • Kierownik – tel. 54 285 46 00
  • Z-ca Kierownika – tel. 54 285 22 86
  • Księgowość – tel. 54 285 46 03
  • Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych – tel. 54 285 46 02
  • Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej – tel. 54 285 46 01

Deklaracja dostępności