Zaświadczenia o wysokości dochodów – program „Czyste powietrze”

Powiększ obraz

Od 21 października 2020 do wniosku składanego w  rządowym programie „Czyste Powietrze”, który obejmuje finansowe wsparcie w wymianie kopciuchów i termomodernizacji domu musi być załączone zaświadczenie o wysokości dochodów.

Zarówno wzór zaświadczenia, jak i wzór wniosku o wydanie zaświadczenia jest regulowany przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U 2020 poz.1713)

Formularz wniosku POBIERZ

Klauzula informacyjna RODO

Mieszkańcy z terenu miasta  Radziejów wnioski mogą składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie:

Możesz to zrobić także w formie tradycyjnej. Papierowy wniosek złóż w skrzynce podawczej w:

MOPS w Radziejowie, ul. Rynek 1

Informacje w tej sprawie – 54 285 46 02