Świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy/Грошова допомога громадянам України

Powiększ obraz

Informacja dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie Radziejowa w sprawie uzyskania świadczenia pieniężnego w kwocie 300zł.
Інформація для громадян України які проживають у Раджеюві про отримання грошової допомоги у розмірі 300 зл.

Kto może otrzymać świadczenia 300 zł

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Gdzie składać wnioski o wypłatę 300 zł

 • Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie, ul. Rynek 1, w godzinach od. 7.30 do 15.30.

хто може отримати пільги 300 зл

 • громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 • громадянина України з картою поляка, який разом із найближчою сім’єю прибув на територію Республіки Польща внаслідок цих бойових дій,
 • подружжя громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
  дітей громадян, зазначених у пунктах 1, 2 і 3.

Основні вимоги

- в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
- внесення до реєстру PESEL.

Куди подавати заявки на виплату 300 злотих

Заяву на виплату цієї допомоги можна подавати до міського центру соціальної допомоги в Радзєюві, вул. Ринек 1, від з 7.30 до 15.30.