Dalsze wypłaty dodatku osłonowego

Powiększ obraz

W dniu 27 kwietnia 2022 roku nastąpi wypłata na wskazane konto bankowe:

  • II raty dodatku osłonowego dla wniosków złożonych w styczniu 2022
  • całości dodatku osłonowego dla wniosków złożonych od 1 lutego do 16 lutego 2022 roku

Wypłata dla wnioskodawców, którzy nie wskazali konta bankowego, nastąpi w gotówce – bank KDBS ul. Brzeska 11 w Radziejowie – w dniach od 27 do 29 kwietnia 2022 roku.